Promotion 1979

 

Home
Actualits
Notre cole
Photos de classe
Ple-mle
E-m@il
Avis de recherche
Centres d'intrt
Liens & Blogs
Plan du site

Paris, 2013

 

Juin-Juillet 2011 : Photos prises Saigon et Phan Thiết

San H, Tuyết Mai, Phượng Lan, Kiều Hạnh, Ngọc Trn, Thanh Thy, Kim Thy et Ngọc Anh

 

Photos fournies par Bch H

Đy l hnh ti chụp với mẹ trn Đlạt khi b ln thăm ti, chụp với em t v hnh ti chụp với cc con năm 1997 khi ti về Việt Nam


Saigon 2006
San Ha, Kieu Hanh, Thuy Tien
Kim Thuy, Huong Giang, Ngoc Tran

Saigon, dcembre 2005
Ngoc Tran, Kieu Hanh, Kim Thuy, Huong Giang, Tuyet Mai

 


Saigon 2003 chez Kim Thuy
Tuyet Mai, Ngoc Tran, Kieu Hanh, Kim Thuy

Saigon 2000
Ngoc Tran, Kieu Hanh. Kim Thuy, Tuyet Mai
My Phuong, San Ha

 


Saigon 2002
Kieu Hanh dans son salon de beaut

 


Hollande 1996
Thanh My, My Hanh, Kim Thao, Jacqueline (fille de My Hanh)

 


Dalat  - 1995

 


Saigon 1995
Mere Gioan, Thanh My

 

Contact : couventines@free.fr