Notre Dame du Lang Bian

 

Home
Actualits
Notre cole
Photos de classe
Ple-mle
E-m@il
Avis de recherche
Centres d'intrt
Liens & Blogs
Plan du site

Soeur Thoa dans une lettre adresse Vuong Thuy Hoa (promo 75) crivait propos de l'cole :

"Trường mnh th tiu điều thật, giao cho Nh nước quản l, đ tri qua ba đời chủ quản. Nay l trường dnh cho cc em người dn tộc thiểu số. Trường xuống cấp nhiều v khng sửa chửa, chỉ biết xy hai to nh mới thật đồ sộ. Cc Soeurs ở pha bn Tu Viện, nơi m ngy xưa học sinh khng được qua. Cn nh thờ th khng được sử dụng nay cũng hư nhiều v đang lm giấy tờ xin sửa chửa... theo quy luật chung, lu đời th phải hư hao thi, nhất l khng biết bảo quản v giử gn".

 

 

Ci-dessous, les photos prises en 2002 de la chapelle de Notre Dame du Lang Bian
envoyes par Mme Dinh Ha

A propos de la Chapelle, Mre Sophie crivait rcemment Vuong Thuy Hoa :

"Nh thờ ở Lạt sụp đổ rất nhiều đang trong chương trnh chỉnh trang lại. C nhiều kiến trc sư tới coi, họ khen l qu đẹp v trang nghim, họ chụp từ khung cửa cho đến bn thờ, cc vitraux bị bể... Cng trnh chưa bắt đầu v nh thờ chưa được php lm việc thờ phượng, rồi một phần l chưa c tiền nn cứ cn dở dang. Bao giờ con về thăm Việt Nam th con sẽ thấy những việc kỳ diệu m Cha cho cc nh dng cn lm được. Trong hon cảnh no lng tin sẽ gip chng ta lm được tất cả, phải khng con. l php lạ của Cha".

 

Le Dortoir des Anges
(photos envoyes par Vuong Thuy Hoa)

 

Classe des moyennes
(photo envoye par Vuong Thuy Hoa)

 

La cour intrieure
photos envoyes par Vuong Thuy Hoa

 

 

Contact : couventines@free.fr